Bliv medlem

Vil du gerne være medlem af foreningen?

Så send en mail til: blivmedlem@srsaarhus.dk

Mailen skal indeholde:

  • Navn
  • Studienr
  • Semestertrin
  • Tlf. nr
  • Email

Det er gratis at være medlem af Studerendes Reumatologiske Selskab, dog kan der på et tidspunkt blive opkrævet et årligt kontingent. I den forbindelse vil du modtage information pr. mail.

Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at disse informationer er nødvendige for udførsel af foreningens aktiviteter. Informationerne skal altså bruges i forbindelse med tilmelding til arrangementer, temaaftener og kurser afholdt af foreningen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.