Ekstraordinær generalforsamling d. 9/3-2020

Ekstraordinær generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde d. 09.03.2020

 

Valg af dirigent

Jonas Busk Holm er valgt.

Dagsordenen godkendes.

 

Valg af referant

Jonas Busk Holm

 

Registrering af fremmøde

Til stede:

 • Nina, Helle, Anna, Christian, Julie, Jonas, Helle og Jacob

 

Valg af stemmetæller

Helle Ejstrup Weiler Jensen

Malene Stentoft Jensen

 

 1. Ændringer af vedtægter
 • For at komme med i bestyrelsen, skal man være medlem i 3 måneder som nu. Det ændres til at man kan stemmes ind fra start når man er medlem
  • Enstemmigt vedtaget
 1. Udvidelse af antal bestyrelsespladser
 • Julie har meddelt, at hun stopper i bestyrelsen
  • Julie vil meget gerne hjælpe med overdragelsen af kurser + man kan altid tage kontakt til hende, hvis man har brug for hjælp til f.eks. ultralydskursus
 • Bestyrelsen udvides til huse op til 9 medlemmer + 2 suppleanter. Minimum ligger på 3.
  • Enstemmigt vedtaget
 1. Nye bestyrelsesmedlemmer på valg
 • Henrik Mulbjerg
  • Enstemmigt vedtaget som medlem af bestyrelsen
  • Stemmes ind som kasserer. Malene, afgående kasserer, sørger for at hjælpe til alt det administrative og hjælper Henrik i gang.
 • Anna Thorsen
  • Enstemmigt vedtaget som medlem af bestyrelsen
   • Vil gerne varetage en sekretærpost for nu
  • Nina Irene Frederiksen
   • Enstemmigt vedtaget som medlem af bestyrelsen
  • Jacob Würtz
   • Enstemmigt vedtaget som medlem af bestyrelsen

 

Generalforsamlingen konstitueres således d. 09.03.2020, som følger:

 

Formand: Helle Ejstrup Weiler Jensen

Næstformand: Jonas Busk Holm

Kasserer: Henrik Mulbjerg

Sekretær: Anna Dalsgaard Thorsen

Menigt medlem: Jacob Würtz
Menigt medlem:
Nina Irena Frederiksen

Menigt medlem: Christian Legarth Brødsgaard
Menigt medlem:

Menigt medlem:

 

 1. Suppleant: Jannie Traberg
 2. Suppleant: