Kalender

Kommende begivenheder: 

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 18.09.2019 i gæstekantinen på Skejby ved indgang G kl 12.15. Formålet er at besætte de to sidste pladser i bestyrelsen. På valg er Jonas Busk Holm og Christian Legarth Brødsgaard.