Stiftende generalforsamling

Dato: 08.04.2019

Valg af dirigent:

Jannie Trabjerg er valgt

Mødet er rettidigt indkaldt. Dagsordenen godkendes.

Valg af referant

Kristoffer Grønhøj

Registrering af fremmødte

5 mand fremmødte

Valg af stemmetæller

Helle Ejstrup Weiler Jensen

Julie Waitz Mosegaard

Gennemgang af vedtægter

Udkast til vedtægterne gennemgås.

Disse tilrettes på flere punkter.

Afstemning om vedtægter

Vedtægterne godkendes enstemmigt, 5/5.

Valg jf. Vedtægter

Generalforsamlingen konstitueres således. Dato 08.04.19

Formand: Helle Ejstrup Weiler Jensen

Næstformand: Jannie Traberg

Kasserer: Malene Stentoft Jensen

Sekretær: Kristoffer Grønhøj

Menigt medlem: Julie Waitz Mosegaard

1. Suppleant: Ingen valgte

2. Suppleant: Ingen valgte

VIP-æresmedlem Mogens Pfeiffer Jensen

Eventuelt.

Intet at bemærke

Ordstyren lukker mødet og takker af.